top of page

物業利息可以幫你慳個人稅?│ 展群稅務 CK TAX

擁有物業嘅人仕每年報稅都要留意多兩件事,就係物業稅同個人入息課稅扣稅啦!但大家又知唔知物業利息其實係可以幫你慳部分嘅個人稅呢?


首先,有樓收租嘅人仕喺填報稅單嘅時侯,宜選「個人入息課稅」方法報稅,而非直接繳交物業稅。雖然兩者的計算基準都一樣,但如果選擇「個人入息課稅」方法,報稅可以扣減供樓利息支出。


業主唔洗擔心申報個人入息課稅,反而要交更多嘅稅,因為稅務局會用對納稅人較有利的方式去評稅,並向納稅人發出轉換評稅方法嘅通知書。只要納稅人正確申報所有收支,就可以放心啦。


至於因為購買物業以賺取租金而支付的利息,可於計算個人入息課稅時扣除,但可扣除嘅利息款額不得超過每一項出租物業的應評稅凈值。非出租期間(例如空置或供你與家人居住)的利息支出,不獲得扣除。


如果買樓喺用來自住,雖然少左租金收入,但唔洗交物業稅,而且供樓期間更可享「居所貸款利息扣除」的 20次扣稅機會,最高可容許扣除額為 $100,000,假如步入加息周期,供樓支出大增,自住業主便可利用這20次扣稅機會,減輕稅務負擔。


如果有興趣了解更多資訊,歡迎透過以下方式聯絡 展群CK ®:


※照片源於Unsplash※


a. 致電 (852) 3502 7392

b. Whatsapp (852) 5227 9242

c. 電郵 info@ck-tax.com0 則留言

Comments


bottom of page