top of page

稅務局查稅時的應對方法│ 展群稅務 CK TAX

唔想任由稅局調查員魚肉,被人問到口窒窒?正所謂:知己知彼,百戰不殆!等展群CK ®幫大家瞭解多啲調查員嘅慣用手法同埋稅局嘅慣常做法,減輕唔同嘅稅務煩惱啦~


為左減低稅負,納稅人通常會增加調查期初嘅資產及期末嘅債務,指出調查期開始時已經有很多現金,放款,珠寶,甚至其他免稅收入,或聲稱擁有嘅資產係屬於其他人,自己只係幫人保管等等嘅理由。


而為左提高稅負,調查員通常會調高納稅人嘅日常開支,將啲唔能夠解釋嘅提款,當係納稅人嘅隱藏資產,從而提高資產遞增表(ABS)内嘅估算利潤。


對於調查員嘅做法,納稅人可以先準備好資料以作回應~


稅局嘅慣常做法會以首次會談嘅記錄爲基礎,認爲納稅人越初期嘅陳述就越可信,再觀察納稅人嘅陳述有無矛盾,態度真誠亦十分重要咖!!然後稅局會索取文件證據,尤其係當時嘅記錄,(係到提提大家,如果事後先補交文件,稅局會質疑其可信性咖~)若直接證據不足,會以環境證據去推理。除非係刑事檢控,絕大部分個案會以民事舉證尺度嘅可能性(balance of probability)去考慮納稅人嘅聲稱。當案件完結左一段時間後,會作覆檢,以保納稅人那個吸取教訓,將稅務依法處理妥當。


如有興趣了解更多資料,歡迎透過以下方式聯絡 展群CK ®:


※照片源於Unsplash※


a. 致電 (852) 3502 7392

b. Whatsapp (852) 5227 9242

c. 電郵 info@ck-tax.com

d. 網站 www.ck-tax.com0 則留言

Comments


bottom of page